Hybride werk & verzuimbeheersing

hybride-werken

Welke plaats neemt hybride werken in voor, tijdens en na Corona (in de samenleving maar dus ook bij jullie zelf)? Welke impact heeft hybride werken op het verzuim? Vraagt hybride werken om een andere manier van verzuimbeheersing? Zomaar een paar vragen uit een veel grotere reeks waar mij werd gevraagd of ik daar een bijdrage […]

Verdienen aan verzuim

geld-verdienen-met-verzuim

De laatste blogs gingen over Gezondheid Toekomst, Werk en de GO waarin alternatieven worden aangeboden om anders met verzuim om te gaan. Ik wil iedereen bedanken voor de leuke en bemoedigende reacties, een fijne schrijfstimulans wanneer er op een wit scherm steeds maar niets gebeurt. De afgelopen tijd heb ik deel mogen uitmaken van een […]

Verzuimkleuren als navigatie voor de dienstverlening

verzuimkleuren-verzuimdynamiek

De laatste blogs gingen over Gezondheid Toekomst, Werk en de GO (Gemeenschappelijke Organisatie) waarin werkgevers en werknemers samen de arbodienstverlening gaan organiseren. Dit koersdocument behandelt de vraag of een kleurenwaaier voor de intake van het verzuim zou kunnen helpen om een werknemer het gevoel te laten krijgen welke kleur bij welk type verzuimoorzaak zou kunnen […]

Going To A Go-Go

gemeenschappelijke-organisatie

De titel van een leuk nummer van de Stones en de titel van een nieuwe blog die toevallig ook over een GO gaat, maar dan een totaal andere. In mijn vorige document beschreef ik de gedachten over het samenbrengen van diensten en ik sloot af met de opmerking later meer te schrijven over de mogelijke […]

De grote glazen bol rondom sociale zekerheid

glazen-bol-verzuimdynamiek

Na een aantal vakinhoudelijke blogs nu aandacht voor een aantal meer algemene en breder herkenbare onderwerpen. Niemand heeft een grote glazen bol om in de toekomst te kunnen kijken en toch is het niet heel moeilijk om in deze bizarre (Corona) tijden net voor de verkiezingen voor een aantal ‘sociale zekerheid gerelateerde’ onderwerpen wat voorspellingen […]

Veranderingen, ontkennen en negeren

veranderingen-ontkennen-negeren

Sorry, echt? Lig ik in de GUR? Niet erg, de GUR (Ground Under Repair) is een voorbeeld van abnormale baanomstandigheden waarbij je de bal zonder strafslag mag droppen bij de nearest point of relief. Je begrijpt het al, dit gaat over de spelregels van golf. Bij uitstek een sport waarbij je van een veel betere […]

Mit, nach, bei, seit, von, zu, gegenüber, ausser, aussssssss

Medisch-gesprek

Het laatste zinnetje van een liedje van de populaire band Doe Maar uit de jaren 80 van de vorige eeuw; de bom. Bij mit, nach, bei, seit kreeg je de 3e naamval, dat zat er bij iedere scholier ingeramd, daar kon je midden in de nacht voor wakker gemaakt worden en dan dreunde je het […]

Gewoon doorgaan alsof er niets verandert?

beuren-nieuw-verzuim

BEUREN (Duitsland) – Met deze blog probeer ik voor te sorteren op de benodigde nieuwe verzuimaanpak bij veel grote werkgevers. Omdat in de maand januari vaak de balans van de samenwerking met de arbodienst wordt opgemaakt is de aandacht voor het onderwerp verzuim juist dan vaak wat breder en groter. Een mooi moment om ook […]