OCTAS het advies: wat nu?

verzuimdynamiek

Niet alleen de gegeven OCTAS adviezen zijn belangrijk. Ook de informatie die door de commissie niet in behadeling is genomen, de vragen die niet worden beantwoord en het doorschuiven van de financiële onderbouwing zijn belangrijke richtingwijzers voor het organiseren van dienstverlening die opvult en aansluit op hetgeen er bij UWV beter kan. Maar ook het opnemen van adviezen die herkenbaar zijn als wensen aan de linkerkant van het politieke spectrum zijn voor werkgevers waardevolle indicatoren. Op deze onbelichte onderdelen gaat de analyse van Verzuimdynamiek dieper in en is er al een eerste doorvertaling gemaakt naar diverse leerdoelen voor nieuwe opleidingen.

Verzuimgesprekken binnen een GO (Gemeenschappelijke Organisatie)?

koersdocument1

Ontdek de innovatieve benaderingen van hybride samenwerking tussen Gemeenschappelijke Organisaties (GO) en UWV in dit diepgaande artikel van Herwin Schrijver. Dit artikel biedt waardevolle inzichten voor werkgevers, dienstverleners en andere belanghebbenden in de gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheidsmanagement.

Zeggenschap en mandaat bij verzuim

team spirit, cohesion, teamwork-2448837.jpg

Ontdek de cruciale rollen bij verzuimmanagement en wie daadwerkelijk zeggenschap heeft. Leer over de bedrijfsarts, casemanagers, werkgevers, en meer. Een must-read voor HR-professionals.

Mitigatie en verzuim

hr-taakdelegatie

Deze blog bevat een theorie voor bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en RSC register casemanagers en andere dienstverleners in de wereld van verzuim. De stelling is dat de beïnvloeding van individueel gedrag bijna nooit het gewenste collectieve resultaat als uitkomst heeft.

Ship Tracks en verzuim

ship, freighter, tanker-5562741.jpg

Verzuimproblemen kun je (net zo min als de opwarming van de aarde) niet oplossen. Het verschil lijkt triviaal maar is cruciaal: we moeten leren denken in hoe je verzuimproblemen moet behandelen. Denken in oplossingen is wat anders dan denken in behandelen.

De UWV-verzekeringsarts op afstand

uwv-verzuimdynamiek

Stel dat een werknemer zich ziek meldt, dan komt een keer het moment dat de bedrijfsarts in beeld komt. Wat valt er dan eigenlijk allemaal onder de verantwoordelijkheid van zo’n bedrijfsarts en wat is nou het verschil met een huisarts?