Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas)

De Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel (Octas) adviseert het kabinet begin 2024 over een stelsel voor langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dat stelsel staat onder druk, onder andere door een tekort aan verzekeringsartsen die beoordelen hoe ziek of arbeidsongeschiktheid een werknemer is die een WIA-uitkering wil.

Met preventie voorkom je verzuim, toch?

In oktober verscheen het eerste deel van dit artikel. Nu, 3 maanden later, enkele aanvullingen hierop. en geen speld tussen te krijgen: het verzuim van morgen voorkom je met het goed inzetten van preventie.