Taakdelegatie en de bedrijfsarts (deel 2)

taakdelegatie en bedrijfsarts deel 2

(DEEL2) Aan de andere kant wat is het probleem? Wat zijn de nadelen van een eenvoudige, sobere en marginale administratie van de verzuimmelding? Een belangrijk argument van de voorstanders van dit model is dat de uitvoeringskosten daardoor lager en beter beheersbaar blijven omdat het verzuim dat er na 2 weken nog is dan gerichter kan worden aangepakt. Daarnaast wordt zo voorkomen dat er ‘onnodig’ budget wordt verspild aan de begeleidingskosten voor verzuim dat binnen deze termijn uit zichzelf verdampt. Op zich een interessante manier van rekenen maar of dat hout snijdt hangt van de wijze van budgettering af. Zijn bijvoorbeeld 100,- lagere uitvoeringskosten vanwege het additionele karakter belangrijker dan 1.500,- doorlopende salariskosten voor een werknemer die 2 weken zonder begeleiding thuis zit? De kostenverhoging (van 100,-) ontstaat door de extra tijd die bij de melding van het verzuim wordt gebruikt. Wat zijn de voordelen versus 2 weken niets doen? De doelstelling van deze benadering is om ‘de diverse laagjes af te pellen om zo tot de kern, de oorzaak van de melding te komen’; door minder ‘klachtgericht’ uit te vragen komt er een grotere diversiteit aan onderwerpen aan bod die als meetpunt voor de inventarisatie kunnen worden gebruikt en zo betere, bredere beoordelingskaders voor de bedrijfsarts vormen;  de mogelijke verzuimoorzaken die buiten de medische kaders vallen worden sneller en scherper zichtbaar gemaakt; niet medische interventies kunnen desgewenst veel sneller door de bedrijfsarts worden geadviseerd; daarnaast ontstaat er zo ook een mooi moment om een nul-meting in te richten op grond waarvan de extra uitvoeringskosten en de eventuele verzuimkostenreducties (behoorlijk) nauwkeurig inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Je neemt bijvoorbeeld de laatste 2 jaren met de oude manier van werken met bijbehorend kostenplaatje en bouwt dan met de nieuwe cijfers een vergelijkend overzicht waaruit de verschillen zichtbaar gemaakt kunnen worden.  Belangrijke toegevoegde waarde Zoals we in de afbeeldingen van deel 1. van deze blog al konden zien bestaat er een groot verschil tussen…

De rest van dit artikel kun je alleen verder lezen als je ingelogd bent. Registreer je nu vrijblijvend bij Verzuimdynamiek en log in

Lees meer van Verzuimdynamiek

verzuimdynamiek

OCTAS het advies: wat nu?

Niet alleen de gegeven OCTAS adviezen zijn belangrijk. Ook de informatie die door de commissie niet in behadeling is genomen, de vragen die niet worden beantwoord en het doorschuiven van de financiële onderbouwing zijn belangrijke richtingwijzers voor het organiseren van dienstverlening die opvult en aansluit op hetgeen er bij UWV beter kan. Maar ook het opnemen van adviezen die herkenbaar zijn als wensen aan de linkerkant van het politieke spectrum zijn voor werkgevers waardevolle indicatoren. Op deze onbelichte onderdelen gaat de analyse van Verzuimdynamiek dieper in en is er al een eerste doorvertaling gemaakt naar diverse leerdoelen voor nieuwe opleidingen.

Bekijken

Verzuimdynamiek is een nieuw initiatief van Herwin Schrijver. We zijn druk bezig met de ontwikkeling van dit nieuwe platform. Om alvast aan ons verbonden te blijven kun je je vrijblijvend registreren. Hiermee heb je toegang tot premium-artikelen en ben je in de toekomst als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom Verzuimdynamiek.