De UWV-verzekeringsarts op afstand

uwv-verzuimdynamiek

Stel dat een werknemer zich ziek meldt, dan komt een keer het moment dat de bedrijfsarts in beeld komt. Wat valt er dan eigenlijk allemaal onder de verantwoordelijkheid van zo’n bedrijfsarts en wat is nou het verschil met een huisarts?

Koersdocument: samenwerking bedrijfsarts en HR-professional binnen de GO

verzuimdynamiek

In dit koersdocument wordt de samenwerking tussen de Bedrijfsarts en de diverse professionals binnen de Gemeenschappelijke Organisatie (GO) uitgelegd (lees hier het vorige koersdocument). Probleemstelling gezagsverhoudingen en onafhankelijkheid GO De Gemeenschappelijke Organisatie is een rechtspersoon en in het koersdocument wordt als voorbeeld een BV genomen waarvan de werkgever (en eventueel de werknemers) de aandeelhouder(s) zijn. […]