Koersdocument: samenwerking bedrijfsarts en HR-professional binnen de GO

verzuimdynamiek

In dit koersdocument wordt de samenwerking tussen de Bedrijfsarts en de diverse professionals binnen de Gemeenschappelijke Organisatie (GO) uitgelegd (lees hier het vorige koersdocument). Probleemstelling gezagsverhoudingen en onafhankelijkheid GO De Gemeenschappelijke Organisatie is een rechtspersoon en in het koersdocument wordt als voorbeeld een BV genomen waarvan de werkgever (en eventueel de werknemers) de aandeelhouder(s) zijn. Een interessant punt dat hierdoor ontstaat is de vraag met betrekking tot de onafhankelijkheid omdat de werkgever de eigenaar is. Op dit moment is de onafhankelijkheid van de arbodienst en de bedrijfsarts een (politiek) beladen kwestie vanuit de gedachte: ‘wie betaalt bepaalt’ en omdat de werkgever de rekening betaalt is de dienstverlener dus afhankelijk. De gewenste onafhankelijkheid is natuurlijk helemaal ver te zoeken wanneer de werkgever dan ook nog eens aandeelhouder van een BV is waar de arbodienstverlening wordt ondergebracht. De eerste stap is daarom het inzichtelijk maken van een objectieve en onafhankelijke uitvoering voordat aansluitend de wijze van samenwerken aan de beurt komt.Schijnbaar wel afhankelijk en toch ook weer niet? De onafhankelijkheid van een GO wordt gerealiseerd door een splitsing van eigendom en uitvoering. Hierdoor verliest de aandeelhouder de zeggenschap met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden en zo is een GO BV autonoom waar het de exploitatie betreft. Leuk gedacht en papier is geduldig, maar hoe weten de werknemers die zich ziek melden dat de werkgever zich toch niet ergens mee zal bemoeien? En natuurlijk geldt hetzelfde voor de dienstverleners: hoe weten zij nu echt zeker dat het niet de belangen van de werkgever zijn die voor gaan? Niet alleen de politieke bezwaren maken dat de onafhankelijkheid van de verzuimbegeleiding en diensten zo belangrijk zijn. Voor de beeldvorming een beknopt overzicht waarin een paar belangen (en dus voordelen) van de verschillende partijen op een rijtje zijn gezet: Verzuimende WerknemerBegeleidende professionals LeveranciersVeiligheid Vertrouwelijkheid geborgd      Goede proceduresPrivacy verzekerdWerken conform privacyidemBelang werknemer op 1     Geen last van ‘eigen belang’ arbodienstidemExtern toezicht op dienstverleningGoede…

De rest van dit artikel kun je alleen verder lezen als je ingelogd bent. Registreer je nu vrijblijvend bij Verzuimdynamiek en log in

Lees meer van Verzuimdynamiek

verzuimdynamiek

OCTAS het advies: wat nu?

Niet alleen de gegeven OCTAS adviezen zijn belangrijk. Ook de informatie die door de commissie niet in behadeling is genomen, de vragen die niet worden beantwoord en het doorschuiven van de financiële onderbouwing zijn belangrijke richtingwijzers voor het organiseren van dienstverlening die opvult en aansluit op hetgeen er bij UWV beter kan. Maar ook het opnemen van adviezen die herkenbaar zijn als wensen aan de linkerkant van het politieke spectrum zijn voor werkgevers waardevolle indicatoren. Op deze onbelichte onderdelen gaat de analyse van Verzuimdynamiek dieper in en is er al een eerste doorvertaling gemaakt naar diverse leerdoelen voor nieuwe opleidingen.

Bekijken

Verzuimdynamiek is een nieuw initiatief van Herwin Schrijver. We zijn druk bezig met de ontwikkeling van dit nieuwe platform. Om alvast aan ons verbonden te blijven kun je je vrijblijvend registreren. Hiermee heb je toegang tot premium-artikelen en ben je in de toekomst als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom Verzuimdynamiek.