De UWV-verzekeringsarts op afstand

uwv-verzuimdynamiek

Zoals te verwachten was is het keuren zonder arts bij UWV met de brief van de minister nu ‘legitiem’ gemaakt. Omdat mijn berichtgeving over dit onderwerp op LinkedIn daar door de redactie onder censuur wordt geplaatst (vast ivm klachten door UWV, SER of zo) werk ik de mogelijke gevolgen hier voor je uit.

Wat gebeurt er nu exact?

Sinds al wat langere tijd (ook al wordt dat ten stelligste ontkend) werkt UWV bij de WIA-keuringen met zogenaamde Sociaal Medische Teams (SMT) waarbij ergens op afstand een verzekeringsarts betrokken is maar die feitelijk niet (mee)keurt. Minister Koolmees informeerde de Kamer in April 2021 over deze SMT’s en de huidige minister Van Gennip heeft dus nu bevestigd dat deze werkwijze voor mensen vanaf 60 jaar dus legitiem is. Het is maar de vraag of dit met een briefje van de minister kan (ministerieel besluit) maar dat zullen de juristen ongetwijfeld wel gaan uitzoeken.

Feitelijk vinden de keuringen en WIA-toekenningen (IVA of WGA) voor deze groep (60 en ouder) nu dus plaats zonder directe betrokkenheid van een verzekeringsarts. Er zal straks wel wat kosmetisch en politiek correct gesteggel over de IVA gaan komen maar die raakt behalve de werknemer verder niemand. Waar voor werkgevers de schoen financieel gaat wringen is de WGA en waar je verder (nog) niemand over hoort: de werknemer levert zonder het te weten de WW-rechten in. Die verdampen namelijk tijdens de eerste jaren van de WGA: afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsdeel komt ook het WW-deel tot uitkering. 

Kosten

Een werknemer is bijvoorbeeld 40% arbeidsongeschikt maar krijgt gedurende de WGA toch 70% van het laatst verdiende loon (tot max dagloon). Wordt die 30% dan door UWV uit de WW-pot betaald? Nee, die wordt door de werkgever op basis van een premie als een soort van arbeidsongeschiktheidstoeslag betaald. Wacht even! Dan betaalt de werkgever toch eigenlijk 2x? Eerst voor de WW en daarna (extra) voor de WGA? Klopt, dat is dus kassa voor de rekenmeesters in Den Haag. Dus 2 jaar verzuim is 2 jaar WW-premie betalen en daarna 2 jaar voor WGA 70% betalen.  

Dus vanuit die invalshoek gaat het SMT project ‘WGA-stempelen’ financieel beslist een succes worden. Maar ook vanuit het perspectief van het UWV gaan alle lichten op groen: de werknemers (arbo-verpleegkundige of arbeidsdeskundige) die binnen het SMT nu de uitvoering doen zijn aanmerkelijk goedkoper en er zijn er meer inzetbaar. Daarom kan UWV nu meters maken met het inlopen van de keuringsachterstanden en daar wordt de politiek vervolgens weer heel erg blij van. Als er dan ook nog eens ministeries met complimenten komen omdat hun rekenmeesters erg tevreden zijn dan laat zich makkelijk raden dat dit project een naar steeds lagere leeftijdscohorten uitdijend groot succes gaat worden. 

Wie betalen de rekening voor dit ‘succes’?

Er zijn werknemers die na de WGA op basis van een papieren herkeuring uit de WIA gaan en met 200 km per uur richting Bijstand verhuizen tenzij ze (na jaren niet gewerkt te hebben) heel snel en baan vinden. Dat is ook het moment, en echt niet eerder, dat bijvoorbeeld de vakbonden, SER en politiek Hilversum (Nederlandse Politieke Omroep) zich enorm gaan roeren. Groot onrecht, slachtoffers, ze hebben het financieel al zo slecht en zoveel geleden blabla, benieuwd hoe ook de emo-bubbel op LinkedIn dan gaat exploderen. 

Maar financieel gaan de werkgevers en verzekeraars (dus later via premieverhogingen weer de werkgevers) de rekening betalen. Omdat de werkgever ook de WW-premie betaalt en de Overheid dit voordeel (van niet hoeven uitkeren) in haar zak steekt betaalt de werkgever 2x of meer.

Waarschijnlijk zullen ook de dienstverleners en arbo-diensten (extra) kosten gaan maken. Er zijn immers 2 artsen actief op het domein van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA). Het private deel is voor rekening van de bedrijfsarts, het publieke deel voor de verzekeringsarts. Deze laatste functionaris verdwijnt voor al het verzuim van 58 jaar en dit gaat impact op de klantvraag en dus dienstverlening hebben. 

De kans is groot dat ook ‘ICT’ daardoor aan gaat bod komen want eventuele nieuwe werkafspraken zullen vervolgens weer gebouwd moeten worden. Het is niet ondenkbaar dat het nieuwe verzuimsysteem bij een melding van een werknemer ouder dan 57 begint te ‘piepen’ en de casemanager in Taakdelegatie krijgt opeens een hele trits extra takenvelden op het beeldscherm.

Goede nieuws

De nieuwe werkwijze van UWV; WIA-keuringen zonder verzekeringsartsen heeft ook goede en positieve kanten. Zoals Zeno, Seneca en Aurelius al wisten; voor wie het wil zien is slecht nieuws vaak het startpunt voor positieve en dus goede veranderingen. Deze filosofen (Stoïcijnen) baseerden hun filosofie en visie op de feiten die je zelf kunt beïnvloeden. Het negeren van de gevolgen voor de werkgevers door UWV zal als reactie gaan hebben dat er (nog) meer werkgevers komen die invloed op het verzuimproces en verzuimdossier willen hebben. Doe je dit niet dan kun je UWV geen tegengas geven en betaal je die 100K of meer extra schade omdat arbo-zuster Bea van UWV de werknemer zo zielig en leuk vindt. De grootste kans op invloed heb je wanneer je als werkgever de eerste 2 jaar verzuim zo gaat (laten) inrichten dat je maximale controle en regie kunt hebben (een GO dus).

Dit betekent dat er automatisch steeds minder ruimte ontstaat voor wensdenken en de wensdenkverzuimbegeleiding die daarbij hoort: het Eigen Regie Model en Alternatief Casemanagement resulteren in verzuimdossiers waarbij je later richting UWV 0,0% kans op succesvol bezwaar of beroep op de beschikking hebt. Werken met een model waarbij de wettelijke regels en Poortwachter niet zijn gevolgd is kansloos. En helemaal wanneer de leidinggevende de Privacywetgeving overtreedt omdat de bedrijfsarts bij Eigen Regie immers op afstand is gezet. Dan krijg je de perfecte combinatie bedrijfsarts op afstand en verzekeringsarts niet in beeld: torenhoog verzuim dat gaat uitmonden in a perfect WGA-storm! 

Bedankt voor jullie tijd, blijf allemaal gezond en veel leesplezier op www.verzuimdynamiek.nl

Hartelijke groet,

Herwin Schrijver.

Lees meer van Verzuimdynamiek

verzuimdynamiek

OCTAS het advies: wat nu?

Niet alleen de gegeven OCTAS adviezen zijn belangrijk. Ook de informatie die door de commissie niet in behadeling is genomen, de vragen die niet worden beantwoord en het doorschuiven van de financiële onderbouwing zijn belangrijke richtingwijzers voor het organiseren van dienstverlening die opvult en aansluit op hetgeen er bij UWV beter kan. Maar ook het opnemen van adviezen die herkenbaar zijn als wensen aan de linkerkant van het politieke spectrum zijn voor werkgevers waardevolle indicatoren. Op deze onbelichte onderdelen gaat de analyse van Verzuimdynamiek dieper in en is er al een eerste doorvertaling gemaakt naar diverse leerdoelen voor nieuwe opleidingen.

Bekijken
koersdocument1

Verzuimgesprekken binnen een GO (Gemeenschappelijke Organisatie)?

Ontdek de innovatieve benaderingen van hybride samenwerking tussen Gemeenschappelijke Organisaties (GO) en UWV in dit diepgaande artikel van Herwin Schrijver. Dit artikel biedt waardevolle inzichten voor werkgevers, dienstverleners en andere belanghebbenden in de gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheidsmanagement.

Bekijken

Verzuimdynamiek is een nieuw initiatief van Herwin Schrijver. We zijn druk bezig met de ontwikkeling van dit nieuwe platform. Om alvast aan ons verbonden te blijven kun je je vrijblijvend registreren. Hiermee heb je toegang tot premium-artikelen en ben je in de toekomst als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom Verzuimdynamiek.