Hoe werken de bedrijfsarts en de CMTD samen?

Hoe werken de bedrijfsarts en de CMTD samen?

Koersdocument: samenwerking bedrijfsarts en professionals binnen de GO
In dit koersdocument wordt de samenwerking tussen de Bedrijfsarts en de diverse professionals binnen de GO uitgelegd.

Probleemstelling gezagsverhoudingen en onafhankelijkheid GO
De Gemeenschappelijke Organisatie is een rechtspersoon en in het koersdocument wordt als voorbeeld een BV genomen waarvan de werkgever (en eventueel de werknemers) de aandeelhouder(s) zijn. Een interessant punt dat hierdoor ontstaat is de vraag met betrekking tot de onafhankelijkheid omdat de werkgever de eigenaar is. Op dit moment is de onafhankelijkheid van de arbodienst en de bedrijfsarts een (politiek) beladen kwestie vanuit de gedachte: ‘wie betaalt bepaalt’ en omdat de werkgever de rekening betaalt is de dienstverlener dus afhankelijk. De gewenste onafhankelijkheid is natuurlijk helemaal ver te zoeken wanneer de werkgever dan ook nog eens aandeelhouder van een BV is waar de arbodienstverlening wordt ondergebracht. De eerste stap is daarom het inzichtelijk maken van een objectieve uitvoering voordat aansluitend de wijze van samenwerken aan de beurt komt.

Schijnbaar wel afhankelijk en toch ook weer niet?
De oplossing voor deze kwestie wordt gerealiseerd met een splitsing van eigendom en uitvoering. Door deze scheiding der machten verliest de aandeelhouder de zeggenschap met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden en is de BV autonoom waar het de exploitatie betreft. Leuk gedacht en papier is geduldig, maar hoe weten de werknemers die zich ziek melden dat de werkgever zich nergens meer mee zal bemoeien? En natuurlijk geldt hetzelfde voor de dienstverleners: hoe weten zij nu echt zeker dat niet de belangen van de werkgever voor gaan? Niet alleen de politieke bezwaren maken dat de onafhankelijkheid van de verzuimbegeleiding en diensten zo belangrijk zijn. Voor de beeldvorming een beknopt overzicht waarin een paar belangen (en dus voordelen) van de verschillende partijen op een rijtje zijn gezet:

Verzuimende Werknemer Begeleidende professionals   Leveranciers
Veiligheid Vertrouwelijkheid geborgd Goede procedures
Privacy verzekerd Werken conform privacy idem
Belang werknemer op 1 Geen last van ‘eigen belang’ arbodienst idem
Extern toezicht op dienstverlening Goede heldere werkprotocollen  idem
Snellere toegang tot dienstverlening Betere beschikbaarheid budgetten

Voor de werkgever zijn er ook voordelen (niet uitputtend) te benoemen:

 • Verzuimintake gaat sneller dus dienstverlening wordt eerder ingezet;
 • Werkgever en werknemer kunnen vooraf aangeven welke doelstellingen bij de verzuimbegeleiding en de re-integratie belangrijk zijn en deze centraal stellen;
 • Return on investment transparanter, wat is nou het rendement van al het geld en alle energie?;
 • Financieren van een dochter-onderneming in plaats van een externe partij (arbodienst);
 • Eigendom van de data;
 • Betere samenwerkingsmogelijkheden, etc.

 

De visualisatie van de ontkoppeling van eigendom en uitvoering in een aantal sheets

uitvoering-gemeenschappelijke-organisatie-go-bv-aandeelhouder-en-werkgever

Afbeelding 1.

uitvoering-gemeenschappelijke-organisatie-go-bv-arbolicentie-bcs

Afbeelding 2.

Uitvoering-GO

Afbeelding 3.

In afbeelding 3 staat bij het blokje Extern Toezicht onder meer de ‘contracting’ opgenomen, in dit onderdeel levert de licentieverstrekker de sjablonen voor de samenwerking tussen bedrijfsarts(en) en de andere professionals die in de GO werkzaam zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens benoemt op pagina 26 van haar document met beleidsregels voor verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemer de voorwaarden voor taakdelegatie. Voor de exacte tekst het document opzoeken en daar kijken, hier even de belangrijkste punten:

 • De gedelegeerde moet voldoende opgeleid zijn en aantoonbaar bekwaam;
 • De bedrijfsarts heeft zich in praktijk overtuigd van de kennis en vaardigheden;
 • Functiegerichte protocollen waar in staat wat de gedelegeerde wel en wat niet mag;
 • Ruimte voor beoordeling en individuele gevallen;
 • Structureel overleg tussen bedrijfsarts en gedelegeerden;
 • Toetsing, terugnemen dossiers;
 • Goede communicatie met de werknemer met betrekking tot de taakdelegatie.

Met name vanuit de OVAL en de NVAB is een lobby gaande dat de assistent van de bedrijfsarts een praktijkondersteuner met een BIG registratie zou moeten zijn. Binnen de GO hebben werkgever en werknemer gelukkig weinig last van deze kostbare vergissing die vanwege de klachtbehandeling vooral financieel voordeel voor externe partijen oplevert. Wanneer blijkt dat de bedrijfsarts echt medische ondersteuning nodig heeft (bij de verzuimintake minder dan 30% van de meldingen) kan er ten alle tijden op een arbo-verpleegkundige of andere BIG geregistreerde praktijkondersteuner geschakeld worden. Voor ruim 70% van de verzuimmeldingen is het beter om te schakelen op de disciplines waardoor de niet medische verzuimoorzaak sneller voor de bedrijfsarts in beeld komt. Deze wijze van verzuimaanpak kan een grote organisatie zoveel besparen dat het voldoende budget oplevert om de GO, de diensten en de professionals mee te financieren.

Voorbeeld verzuimmelding en contracting

Stel er komt via de verzuimapp bij de GO een verzuimmelding binnen waarbij een werkneemster aangeeft dat er thuis problemen zijn. In de kleurenwaaier kleurt dit type melding Oranje dus de bedrijfsarts kan direct schakelen op een professional voor dit type verzuimbegeleiding. Door het hele COVID-verhaal zijn er door het thuiswerken spanningen binnen het gezin ontstaan en de situatie met een dochter is problematisch. De bedrijfsarts ziet in de verzuimapp dat er een urgentiemelding is gedaan en besluit daarom direct een casemanager in taakdelegatie (CMTD) met ervaring in de Jeugdzorg opdracht te geven om op basis van de meest uitgebreide vragenlijst met de werkneemster in gesprek te gaan. 

Voorbeeld contracting: uitvragen verzuim in opdracht bedrijfsarts

Afbeelding 4. Voorbeeld contracting: uitvragen verzuim in opdracht bedrijfsarts

In het voorbeeld staat dat de bedrijfsarts de CMTD de opdracht geeft om ‘vragenlijst Oranje 3’ gebruiken. Op deze wijze ontstaan er een aantal interessante verbindingen waarvan het fijn zou zijn als ze met een druk op de knop te genereren zijn. In de GO worden de volgende zaken aan elkaar verbonden (waardoor er ook aan de voorwaarden van de AP wordt voldaan):

 • Bedrijfsarts, melding en opdracht;
 • Werkneemster, bedrijfsarts, CMTD en interventiepartij;
 • Intake-opdracht en agenda;
 • Terugkoppeling en agenda;
 • Interventie en agenda.

Van Formule 1 naar data-revolutie verzuim
Er kijken tegenwoordig heel veel mensen naar de F1-races van Max Verstappen. Daar is super mooi te zien hoe een data-gestuurde omgeving werkt. Komende 3 ronden maximaal zoveel power daarna kan Max dan tot het einde los en zullen de banden het houden, is er voldoende brandstof en energie opgebouwd. De aansturing gebeurt door Max vanuit de cockpit en naast de baan door een heel team van ingenieurs die met supersnelle laptops en dito software de wagen en motor van afstand kunnen sturen. Door de data van de auto, de motor, de coureur, de omgeving, de weersomstandigheden, etc. met elkaar te verbinden maken ze het verschil waarmee wedstrijden worden gewonnen.

Ook in de wereld van verzuim en re-integratie zal er een data-revolutie gaan plaatsvinden waardoor er veel meer structuur zal ontstaan. Niet alleen waar het de begeleiding betreft maar vooral ook in de chaotische willekeur van interventies en re-integratie waar nu de keuze niet door samenhang wordt bepaald maar door allerlei subjectieve parameters, bijvoorbeeld de dienstverleners in de providerboog. Door data te verbinden ontstaan er prachtige kansen, bijvoorbeeld om scherpe beelden over de resultaten en financiële aspecten van de uitvoering te krijgen. Financieel succes wordt meetbaar door een verzuimmelding te koppelen aan data met betrekking tot acties, tijdsduur, en interventies en die aansluitend te relateren aan de geldstromen. Uiteraard kun je zo ook de performance van de diverse begeleiders bij de verschillende typen (kleuren) verzuim meten.

De kans op mismatch
Omdat de meeste arbo-dienstverlening bestaat uit producten en de meeste re-integratiediensten en interventies gebonden zijn aan providersbogen is de kans op mismatch groot. Door met verschillende verzuimtypes (die krijgen dan een eigen kleur) te werken kan een GO straks meten bij welke kleur verzuim de behoefte van de werknemer en het aanbod aan diensten en producten in welke mate verschillen. Met data enginering kan dan vanaf de zijkant worden bepaald welke verbeteringen waar, wanneer en waarom nodig zijn zodat er vooraf kan worden gestuurd en er een grotere match tussen behoefte (werknemer) en inzet (dienst/professional) ontstaat. Ook kan dan blijken in hoeverre de huidige en traditionele door aanbod gestuurde (arbo)dienstverlening een blokkerend of vertragend effect op het herstel heeft.

Tot zover, bedankt voor jullie tijd, blijf allemaal gezond en veel leesplezier op www.verzuimdynamiek.nl
Hartelijke groet,
Herwin Schrijver

Lees meer van Verzuimdynamiek

verzuimdynamiek

OCTAS het advies: wat nu?

Niet alleen de gegeven OCTAS adviezen zijn belangrijk. Ook de informatie die door de commissie niet in behadeling is genomen, de vragen die niet worden beantwoord en het doorschuiven van de financiële onderbouwing zijn belangrijke richtingwijzers voor het organiseren van dienstverlening die opvult en aansluit op hetgeen er bij UWV beter kan. Maar ook het opnemen van adviezen die herkenbaar zijn als wensen aan de linkerkant van het politieke spectrum zijn voor werkgevers waardevolle indicatoren. Op deze onbelichte onderdelen gaat de analyse van Verzuimdynamiek dieper in en is er al een eerste doorvertaling gemaakt naar diverse leerdoelen voor nieuwe opleidingen.

Bekijken
koersdocument1

Verzuimgesprekken binnen een GO (Gemeenschappelijke Organisatie)?

Ontdek de innovatieve benaderingen van hybride samenwerking tussen Gemeenschappelijke Organisaties (GO) en UWV in dit diepgaande artikel van Herwin Schrijver. Dit artikel biedt waardevolle inzichten voor werkgevers, dienstverleners en andere belanghebbenden in de gezondheidszorg en arbeidsongeschiktheidsmanagement.

Bekijken

Verzuimdynamiek is een nieuw initiatief van Herwin Schrijver. We zijn druk bezig met de ontwikkeling van dit nieuwe platform. Om alvast aan ons verbonden te blijven kun je je vrijblijvend registreren. Hiermee heb je toegang tot premium-artikelen en ben je in de toekomst als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom Verzuimdynamiek.