Eigen Regie Model? Sorry dan willen wij u niet als klant!

Eigen Regie Model? Sorry dan willen wij u niet als klant!

Zomertijd, komkommertijd, wat is een leuk onderwerp met een brug richting Sociale Zekerheid? Wat te denken van de benzineprijzen in Europa? In de VS is de gemiddelde prijs 0,93 dollarcent (0,79 Euro) per liter en in Rusland gemiddeld 0,68 dollarcent (0,58 Euro!) China, ook een niet onbelangrijke economische concurrent van Europa zit ongeveer op het Russische niveau. Hieronder een overzichtje van de Europese prijzen zodat we een beeld krijgen waar Nederland staat. In al deze landen zijn de tarieven voor de wegenbelasting een fractie van de onze en van BPM hebben ze al helemaal niet gehoord. Qua bijtellingsregelingen zit de Team NL ook stevig voorin de kopgroep genesteld en wanneer we dezelfde vergelijkingen voor de kosten van andere energievormen maken scoren we als BV NL ook super hoog. 

benzineprijzen per 12-8-2021 tolls.eu

Bron: https://www.tolls.eu/fuel-prices

Je hoeft geen economie gestudeerd te hebben om te begrijpen dat dergelijke cijfers Europa geen goed doen wanneer het om haar concurrentiepositie en veerkracht op de wereldmarkt gaat. Maar wanneer we naar de modellen voor sociale zekerheid kijken is Europa ook koploper en omdat we ervoor hebben gekozen dat dit erg belangrijk is moeten we niet klagen en deze vervlechting in onze concurrentiepositie accepteren. Realistisch, want Sociale zekerheid heeft z’n prijs en zolang we dat met z’n allen willen blijven betalen is er geen vuiltje aan de lucht. In Nederland hebben we de Sociale Zekerheid in vergelijking tot de rest van Europa zelfs super goed geregeld en daar betalen we dus ook een bijbehorende super hoge prijs voor. 

Maar blijkbaar kan het nog steeds niet op want de roep om een reparatie van de WIA wordt steeds luider; de 35% ondergrens moet conform de ILO worden verlaagd naar 15%. De kosten zijn het probleem niet en volgens het CPB te overzien, slechts 430 miljoen Euro (CPB-Notitie-Doorrekening-drempelverlaging-WIA.pdf).

 

De uitleg van het CPB

Voor degene die het zelf wil bekijken, zie: CPB Notitie doorrekening drempelverlaging WIA | Publicatie | Rijksoverheid.nl

Samenvatting zoals verwoord in document (stelling: minder dan 20% van de leden in de 2e Kamer heeft ook maar enig idee wat hier staat, laat staan dat ze het kunnen doorgronden en de gevolgen kunnen overzien). 

“De budgettaire effecten van aanpassing van de WIA-drempel bedragen 260 mln euro bij verlaging tot 25% en 430 mln euro bij een verlaging tot 15%. Er is geen sprake van significante gedragseffecten. Wel is er sprake van daling van WW- en bijstandslasten en een stijging van ZW- en TW-lasten en WIA-uitvoeringskosten. Deze 1 Zie UWV(2021), tabel II.3. Van de totale WGA-lasten in 2021 van 3,7 mld euro komt 2,0 mld euro ten laste van het Aof. CPB NOTITIE – Doorrekening drempelverlaging WIA Pagina 5 van 5 vallen grosso modo tegen elkaar weg. De werkgelegenheidseffecten van verlaging van de toetredingsdrempel zijn vrijwel nihil. De Whk-premie zal door de verlaging van de toetredingsdrempel met 5-9% stijgen. Bij de Aof-premie is er geen een-op-een relatie tussen stijging van de WGA-lasten en stijging van de Aof-premie.”

 

Appeltje eitje

Dus door de Kamer knallen dat voorstel en verlagen dat percentage? Geen probleem toch? Ik zeg doen, want het kost bijna niets en wij van WC-eend adviseren WC-eend! De afgelopen 10 jaar heb ik ieder jaar wel 1 of meer blogs gepubliceerd waarin dieper werd ingegaan op de toerekening van de kosten voor verzuim en arbeidsongeschiktheid. En zonder de lezers nu met allerlei wetgeving en formules te vermoeien, het gaat om circa 85.000 mensen die door deze verlaging “arbeidsongeschikt” worden verklaard. Dan is het rekensommetje: 430.000.000 : 85.000 = € 5.058,- per jaar. Dat is inclusief vakantiegeld een bruto uitkering van € 390,34 per maand.  Bij deze de volgende discussie die dan gaat ontstaan: dat bedrag is lager dan de Europese norm die door de ILO voor de ondergrens wordt gesteld! 😊 Te laag dus. Eerst het percentage aanpassen en daarna een nieuwe ondergrens qua arbeidsongeschiktheidsuitkering regelen. Het optrekken naar een ondergrens van circa € 16.000,- per jaar kost dan voor deze extra groep zonder uitvoeringskosten een slordige 1,5 miljard per jaar extra maar dan heb je ook wat. Extra jaarlijkse tripletje Corona-prikjes en een kleine additionele CO2-toeslag erbij en we tikken hem af op 2 miljard per jaar. Koopje, en dat voor een super up to date model sociale zekerheid dat ILO-proof is! En wat kost het nou helemaal? Amper 25,- per werknemer (inclusief ZZP’ers) per maand. Dat is zo goed als voor niets; eenmaal andermaal, de 2e Kamer heeft besloten……….. 

Ehhhh horen we in de Kamer ook nog iemand over appels en peren? Dat in de rest van Europa de kosten voor arbeidsongeschiktheid grotendeels door de werknemers worden betaald? Dat we in het Nederlandse model de lasten ongeacht de oorzaak door de werkgever laten betalen en dat we de ILO ook vanuit dat perspectief moeten bezien? Eerlijk zullen we alles delen, de lusten maar ook de lasten zoals in de rest van Europa? Werknemers 2/3e en werkgevers 1/3e?

 

Echt belangrijk

Na deze volstrekt triviale financiële en (veel te) technische onderwerpen nu wat aandacht voor de echt belangrijke zaken, de dingen die er toe doen en die hout snijden. Wat bijvoorbeeld te denken van een boodschap die zojuist op LinkedIn te lezen was? Een oproep met een wervende vermoeidheidstekst om deel te nemen aan een Summerschool (beter goed geleend dan slecht bedacht) om ‘open minded’ je vermoeidheid aan te pakken? Super belangrijk, net als alle stukjes over duurzame inzetbaarheid en vitaliteit en het toverwoord waar we alles mee gaan oplossen: preventie. Zet Max Verstappen in een lelijke eend en hij wint echt geen grand prix dus alles bij de werknemer neerleggen heeft geen zin wanneer de organisatie zelf obsoleet is. Jammer dat het team duurzame inzetbaarheid bij CS Opleidingen dit na 5 jaar nog steeds niet wil begrijpen en in de opleidingsprogramma’s over dit onderwerp deze kansen onbenut laat. 

Maar wat echt in het oog sprong was de uiterst beschaafde en dito voorzichtige kritiek van Gertjan Beens, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) in Medisch Contact. In de voorzitterscolumn neemt hij heel behoedzaam afstand van het Eigen Regie Model waarbij de werkgever de uitvoering van de verzuimbegeleiding door de leidinggevende laat bepalen. Citaat Beens: ”er gaat iets mis als een werkgever de regie op re-integratie uitbreidt naar regie op medische begeleiding”. Gaat ‘er iets mis’??….. Sorry?!! Zoals op LinkedIn al aangegeven treden dergelijke werkgevers meerdere wetten met voeten en raakt dit probleem een belangrijke oorzaak van verzuim en arbeidsongeschiktheid: wat het kost maakt niet uit en als we geen goed gevoel bij de spelregels hebben dan gaan we het gewoon op ‘onze eigen manier’ doen: op basis van het Eigen Regie-model bijvoorbeeld. De beroepsvereniging voor de bedrijfsartsen (dat is de NVAB) mag gerust steviger stelling nemen om haar leden nog beter tegen het Eigen Regie-model te beschermen want die zijn niet alleen medisch maar ook juridisch verantwoordelijk. Het is niet de leidinggevende die zich bij een klacht bij het Tuchtcollege hoeft te melden. Nog een citaat van Beens: “In het Eigen Regie-model wordt de bedrijfsarts vraag gestuurd ingezet, vaak in letterlijke zin: de regievoerder (leidinggevende) bepaalt waarover de bedrijfsarts zich uitspreekt, of er een vervolgconsult gepland wordt en wanneer”. 

Blijkbaar is het voor de NVAB politiek lastig om duidelijk te zijn dus ter ondersteuning en om misverstanden te voorkomen de volgende niet mis te verstane boodschap: de medische toestand, het ziektebeeld, de interactie tussen werknemer (patiënt) en bedrijfsarts gaan de werkgever, de leidinggevende of andere collega’s niets maar dan ook helemaal niets aan! Niks mee te maken, niet mee bemoeien en met de vingers van afblijven! Het borgen van de privacy is niet voor niets een van de eerste en belangrijkste kernafspraken bij de inrichting van een GO (Gemeenschappelijke Organisatie). 

Het zou voor alle bedrijfsartsen in NL een steuntje in de rug zijn wanneer zoveel mogelijk professionals in de verzuimbegeleiding, maar zeker iedere bij het RSC aangesloten register casemanager dit standpunt inneemt en uitspreekt. Ook zou het de NVAB (bedrijfsartsen), OVAL en KOM (Arbodiensten) sieren om met spoed een andere leidraad te maken: waar moet je als werkgever aan voldoen om de bedrijfsartsen en andere dienstverleners (in taakdelegatie) de verzuimbegeleiding zo optimaal mogelijk te laten doen?

Los van de brancheverenigingen doen de arbodiensten er zelf ook goed aan om de bedrijfsartsen en de andere dienstverleners te beschermen door geen contract meer te sluiten met werkgevers die met het Eigen Regie Model werken. 

Bedankt voor jullie tijd, blijf allemaal gezond en veel leesplezier op www.verzuimdynamiek.nl

Hartelijke groet,

Herwin Schrijver

 

Lees meer van Verzuimdynamiek

verzuimdynamiek

OCTAS het advies: wat nu?

Niet alleen de gegeven OCTAS adviezen zijn belangrijk. Ook de informatie die door de commissie niet in behadeling is genomen, de vragen die niet worden beantwoord en het doorschuiven van de financiële onderbouwing zijn belangrijke richtingwijzers voor het organiseren van dienstverlening die opvult en aansluit op hetgeen er bij UWV beter kan. Maar ook het opnemen van adviezen die herkenbaar zijn als wensen aan de linkerkant van het politieke spectrum zijn voor werkgevers waardevolle indicatoren. Op deze onbelichte onderdelen gaat de analyse van Verzuimdynamiek dieper in en is er al een eerste doorvertaling gemaakt naar diverse leerdoelen voor nieuwe opleidingen.

Bekijken

Verzuimdynamiek is een nieuw initiatief van Herwin Schrijver. We zijn druk bezig met de ontwikkeling van dit nieuwe platform. Om alvast aan ons verbonden te blijven kun je je vrijblijvend registreren. Hiermee heb je toegang tot premium-artikelen en ben je in de toekomst als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rondom Verzuimdynamiek.