De mens als machine of de mens als mens?

mens-machine-mens

Dit koersdocument gaat zoals beloofd dieper in op de inrichting van de toekomstige arbo-dienstverlening in de GO: mens-preferent of digitaal gestuurde dienstverlening?

Koersdocument: samenwerking bedrijfsarts en HR-professional binnen de GO

verzuimdynamiek

In dit koersdocument wordt de samenwerking tussen de Bedrijfsarts en de diverse professionals binnen de Gemeenschappelijke Organisatie (GO) uitgelegd (lees hier het vorige koersdocument). Probleemstelling gezagsverhoudingen en onafhankelijkheid GO De Gemeenschappelijke Organisatie is een rechtspersoon en in het koersdocument wordt als voorbeeld een BV genomen waarvan de werkgever (en eventueel de werknemers) de aandeelhouder(s) zijn. […]

Hoe werken de bedrijfsarts en de CMTD samen?

Hoe werken de bedrijfsarts en de CMTD samen?

Koersdocument: samenwerking bedrijfsarts en professionals binnen de GO In dit koersdocument wordt de samenwerking tussen de Bedrijfsarts en de diverse professionals binnen de GO uitgelegd. Probleemstelling gezagsverhoudingen en onafhankelijkheid GO De Gemeenschappelijke Organisatie is een rechtspersoon en in het koersdocument wordt als voorbeeld een BV genomen waarvan de werkgever (en eventueel de werknemers) de aandeelhouder(s) […]

Wie betaalt de rekening?

wie betaalt de rekening

Koersdocument: de medisch accountant binnen de GO  Dit keer gaan we in op een belangrijke speler binnen de uitvoering van de GO: de medisch accountant die deel uitmaakt (uiteraard in taakdelegatie) van het financiële team. Eerst uitleg waarom er een financieel team binnen de GO is opgenomen. Afbeelding 1 De nota voor interventies In de […]

HR-golfbrekers als angstbrekers

koersdocument1

Ergens in dit koersdocument wordt ingegaan op de volgende vragen: “Maar wat krijg je wanneer er een mismatch zit tussen deze stalen en betonnen wetten en dat wat iemand beweegt? Welke energie komt er vrij wanneer er een bijna voortdurende botsing ontstaat tussen het moeten in de functie en de passie die maakt wie en […]